Bli medlem

Som medlem i Brottsofferjouren Blekinge bidrar du till att vi kan hjälpa fler brottsoffer, vittnen och anhöriga.

Bli medlem

Att bli medlem kostar per år:

Enskild 100 kr

Familj 150 kr

Förening 200 kr

Företag/org. 500 kr

För att bli medlem använd detta konto:

Bankgiro 5623-1178

Glöm inte bort att uppge namn och adress på inbetalningen.

Du får som medlem Tidningen Brottsoffer hemskickad till dig.