Bli volontär

Brottsofferjouren Blekinge är en ideell organisation som ger brottsoffer och vittnen stöd och hjälp. Verksamheten bygger på att människor ger av sin tid, sitt engagemang och hjärta. Läs mer om att vara volontär och anmäl

intresse här.