Stödjare i den allmänna stödverksamheten

Som stödjare i den allmänna stödverksamheten lyssnar du och bekräftar vad den drabbade har varit med om. Det kan röra sig om allt från misshandel till väskryckning. Du informerar om rättsprocessen, polisanmälan, förundersökning och skadestånd. Men framför allt är du en förstående medmänniska. Ditt stöd är en stor hjälp för att den drabbade ska kunna gå vidare med sitt liv. Ibland räcker det med några telefonsamtal och vägledning.