Organisationen

Brottsofferjouren Blekinges styrelse

Ordförande: Gun Lundberg

Vice ordförande:

Sekreterare: Bertil Holm 

Kassör: Gärd Fors 

Ledamot: Ann-Christin Vilhelmsson 

Revisorer: Inge Andersson och Jörgen Aronsson