Organisationen

Brottsofferjouren Blekinges styrelse

Ordförande: Ann-Christin Vilhelmsson

Vice ordförande:

Sekreterare: Eva Dahlberg

Kassör: Rolf Collin

Ledamot: Bertil Holm

Revisorer: Inge Andersson och Jörgen Aronsson