Ge gåva

Alla bidrag är välkomna, så väl från enskilda personer som företag. 

Det går även att vara anonym bidragsgivare.

Bidrag insätts på bankgiro 5623-1178.