Unga brottsutsatta

Ärendet ska handläggas snabbt om offret för ett brott är under 18 år och brottet har riktats mot offrets liv, hälsa, frihet eller frid. Ett ungt brottsoffer kan få ett målsägandebiträde som stöd under rättegången.

Anhörig till ung person

Som anhörig till en ung person som utsatts för brott eller som är misstänkt för ett brott kan det vara bra att veta att det finns speciella regler för unga brottsoffer och misstänkta.

I Sverige blir man straffmyndig vid 15 års ålder. Om den misstänkte är under 15 år kan brottet ändå utredas, men ärendet går inte alltid till domstol och huvudansvaret för vad som kommer att hända ligger hos de sociala myndigheterna.

För den som är mellan 15 och 17 år, ”ungdom” i rättsväsendets ögon, gäller särskilda regler.

Här hittar du mer information om och för unga brottsoffer.